ดีเค๊าท์ ดูแลโรคเก๊าท์


ขายไปแล้ว 64,502 กล่อง
จำนวนสิ้นค้าที่เหลือก่อนหมดโปรโมชั่น 96%

โรคเก๊าท์ อย่าปล่อยไว้นาน เสี่ยงไตวาย และตามด้วย ความดัน ไขมัน เบาหวาน

ดีเค๊าท์ ดูแลโรคเก๊าท์ ลดกรด บำรุงไต

ได้มาตรฐาน อย.

ขายไปแล้ว 64,502 กล่อง
จำนวนสิ้นค้าที่เหลือก่อนหมดโปรโมชั่น 96%

ช่องทาง สั่งซื้อเคโอ(KO)